Καλωσορίσατε στην

Κ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΑΒΕΕ

Η εταιρεία μας αποτελεί μια μεγάλη και σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης και εμπορίας μετάλλων, με ευρωπαϊκών προδιαγραφών εγκαταστάσεις στην Αμφιτρίτη Αλεξανδρούπολης.

Είναι μέλος της ΕΔΟΕ (Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος), που της εξασφαλίζει τη συμμετοχή στη διαδικασία της απόσυρσης οχημάτων και πληροί πιστοποιημένα όλους τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας της.

Παράλληλα, ως κέντρο συλλογής ΑΛΕ (Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια) και συσσωρευτών μολύβδου – οξέος και νικελίου – καδμίου, είναι συμβεβλημένη με την ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. και το ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ., αναλαμβάνοντας τη συλλογή αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών βιομηχανίας και οχημάτων.

Επιπλέον, δραστηριοποιείται στην εμπορία οικοδομικών υλικών και καυσόξυλων.