Καλωσορίσατε στην

Κ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΑΒΕΕ

η οποία αποτελεί μια μεγάλη και σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης και εμπορίας μετάλλων, με ευρωπαϊκών προδιαγραφών εγκαταστάσεις στην Αμφιτρίτη Αλεξανδρούπολης. Είναι μέλος της ΕΔΟΕ (Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος), που της εξασφαλίζει τη συμμετοχή στη διαδικασία της απόσυρσης οχημάτων και πληροί πιστοποιημένα όλους τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας της.


Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη