Συλλογή ΑΛΕ

Η εταιρεία μας ως κέντρο συλλογής ΑΛΕ (Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια), είναι συμβεβλημένη με την ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. 

Αναλαμβάνουμε τη συλλογή αποβλήτων λιπαντικών ελαίων από ιδιώτες και επαγγελματίες.

 

  endiale