Προφίλ - Ιστορικό

Η «Κ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε», αποτελεί μια μεγάλη και σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης και εμπορίας μετάλλων. Πληροί όλους τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας και είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 και ISO 14001 για την ανακύκλωση παλαιών οχημάτων και στερεών αποβλήτων.

Η εταιρεία αποτελεί σταδιακή μετεξέλιξη της βιοτεχνικής και εμπορικής δραστηριότητας του Βασιλείου Κρομμύδα από το 1967, πατέρα του σημερινού διευθύνοντος συμβούλου Κωνσταντίνου Κρομμύδα. Το 1996 η επιχείρηση αρχικά εγκαταστάθηκε σε μεγάλο ιδιόκτητο χώρο, στην περιοχή της Μαΐστρου της Αλεξανδρούπολης και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις σημερινές ευρωπαϊκών προδιαγραφών εγκαταστάσεις της στην Αμφιτρίτη Αλεξανδρούπολης.

Η «Κ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε», είναι η μοναδική εταιρεία στο είδος της στη Θράκη και μία από τις μεγάλες επιχειρήσεις του είδους της στην Ελλάδα, δηλαδή στην ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων και στην απολύτως φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση και διάλυση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ). Αποτελεί μέλος της ΕΔΟΕ, της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος, πληρώντας όλους τους όρους λειτουργίας που της εξασφαλίζουν τη συμμετοχή στη διαδικασία της απόσυρσης οχημάτων.

Η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε σε βάθος χρόνου με την ενασχόληση εδώ και σχεδόν τριάντα χρόνια με το αντικείμενο του διευθύνοντος συμβούλου Κωνσταντίνου Κρομμύδα, έχει ως αποτέλεσμα την παροχή προϊόντων που πληρούν απρόσκοπτα τις αυστηρές προδιαγραφές τόσο των επιχειρήσεων χύτευσης σιδήρου, όσο και των επιχειρήσεων προστασίας του περιβάλλοντος.

Η τελευταία τεχνολογίας γραμμή παραγωγής που περιλαμβάνει μηχανολογικό εξοπλισμό ικανό να στηρίξει κατεργασία μεγάλης ποσότητας σκραπ μετάλλων, αλλά και την περιβαλλοντικά άριστη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Επιπλέον, η μακρόχρονη δραστηριοποίηση της εταιρείας έχει εξειδικεύσει σε μεγάλο βαθμό το ανθρώπινο δυναμικό της, εξασφαλίζοντας υψηλή παραγωγικότητα.