Περιβάλλον και Ανακύκλωση

Η ανακύκλωση στη χώρα μας αν και σε πρώιμο στάδιο φαίνεται να εξελίσσεται ραγδαία και να ευαισθητοποιεί όλο και περισσότερους πολίτες καθώς και υπεύθυνους φορείς. Η εταιρεία μας αποτελεί έναν ισχυρό κρίκο σε αυτήν την αλυσίδα που έχει ως κύριο στόχο την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων και την μείωση των απορριμμάτων στον πλανήτη μας, μέχρι την επίτευξη της πλήρους ανακύκλωσης των υλικών.  

 

Η σημασία της ανακύκλωσης είναι ύψιστη, με εμφανή αποτελέσματα όπως:

  1. Μείωση των απορριμμάτων και των προβλημάτων διαχείρισής τους
  2. Εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων
  3. Μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων
  4. Επίτευξη μακροπρόθεσμης πτώσης (ή μη αύξησης) των τιμών των προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης
  5. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για τη διάσωση του πλανήτη

Και πολλά άλλα αποτελέσματα που επιδρούν τόσο στο βιοτικό, όσο και στον ψυχολογικό τομέα της ανθρώπινης καθημερινότητας.