Λάδια

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ   Α/Α ΕΙΔΟΣ
1 CYCLON HYDROPREMIUM ISO 68 1000L GLAMOLUB
2 CYCLON HYDROPREMIUM ISO 68 20L 1 GL - TURB - 205GLAMOLUB SHPD 20/50 L ΒΑΡΕΛΙ
3 CYCLON HYDROPREMIUM ISO 60   20 L 2 68 - 205GLAMOLUB ΗΥΔΡ.ΙΣΟ 68/205Λ ΒΑΡΕΛΙ
4 CYCLON D EXTRA SAE 15W - 40 4 x 4 L 3 GL - TURB - 18GLAMOLUB TURBO 20/50 X 18L
5 CYCLON D EXTRA SAE 15W - 40 20 L 4 GL - T - 15/40 - 2GLAMOLUB TURBO 15/40 X 25L
6 CYCLON F SUPER SAE 15W - 50 4 x 4 L 5 GL - SYN 10W/40 GLAMOLUB SYNT.DIESEL 10W/40 - 25L
7 CYCLON FX - 100   10W - 40   4 x 4 L 6 DE - ISO - 68 - 18DELTA ISO 68 X 18L
8 CYCLON D MULTI SAE 20W - 50 20 L 7 DE - ATF - 18 DELTA ATF X 18L
9 DELTA GREASE A LM - 2   180 KG 8 DE - 80/90 GL DELTA SAE 80W/90 GL4 X18L
10 VALVOLINE HD 20W - 50 208L 9 GL - SHPD 15/40 GLAM SHPD 15/40 205KG
11 VALVOLINE ALL FLEET SAE 20W - 50 208L 10 GRASSO 16KG
12 SHELL RIMULA R2 EXTRA 20W - 50 209L 11 SK - SP 20/50 X 5KG SPORT 20W/50 18L
13 SHELL RIMULA R3X 20W - 50 209L 12 GL - TURB 20/50 GLAM SHPD 20W50 20L
14 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ CERTUS ΣΑΕ 20W - 50 MULTI 205L 13 GL - HYP 68 - 18GLAM 4PR ISO 68 X 18L
15 RAVENOL TURBO - PLUS SHPD SAE 15W - 40 208L 14 ENERGREASE LS 3
15 RUST OFF ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΑΚΟ
16 DE - STOY 10/30 DELTA STOU 10/30
17 ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ TOTAL AZOLA 2568 20L
18 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 1 KG (TOP)
19 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 4 KG (TOP)
20 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ 18 KG (TOP)
21 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 68 18L (TOP)
22 ΛΑΔΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ 10 15L (TOP)
23 ΛΑΔΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ 30 15L (TOP)

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ   Α/Α ΕΙΔΟΣ
CASTROL - ARAL CYCLON
1 CASTROL TECTION 15W - 40 20L 1 CYCLON D MULTI SAE 20W - 50 4L
2 CASTROL TECTION 20W - 50 20L 2 HYDROPREMIUM ISO 68 ΔΟΧ 20L
3 CASTROL ENDURON 10W - 40 20L 3 EXTRA SAE 15W - 40 20L
4 ARAL SUPER AUTORAL 20W - 50 20L 4 EXTRA SAE 20W - 50 20L
5 ARAL MEGA TURBORAL 10W - 40 20L 5 D1 SHPD SAE 10W - 40 20L
6 ARAL MULTI TURBORAL 20W - 50 20L 6 HYDROPREMIUM ISO 68 ΒΑΡΕΛΙ 180KG
7 ARAL MULTI TURBORAL 15W - 40 20L 7 EXTRA SAE 20W - 50 ΒΑΡΕΛΙ 180KG
8 CASTROL HYSPIN AWS 46 20L 8 D1 SHPD SAE 10W - 40 ΒΑΡΕΛΙ 180KG
9 CASTROL HYSPIN AWS 68 20L 9 EXTRA SAE 15W - 40 4L
10 BP ANTIFROST 20KG 10 EXTRA SAE 20W - 50 4L
11 D1 SHPD SAE 10W - 40 4L
12 F SUPER SAE 15W - 40 4L
13 F SUPER SAE 15W - 50 4L
14 CYCLON D MULTI SAE 20W - 50 20L
15 CYCLON EXTRA SAE 150W - 40 205L
16 CYCLON FARMA FLUID SAE 10/30 20L
17 CYCLON D MULTI SAE 20W - 50 180KG

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ
SHELL
1 SHELL 10/40 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 1LT
2 SHELL 10/40 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 4LT
VALVOLINE
3 VALVOLINE 10/40 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 1LT
4 VALVOLINE 10/40 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 4LT
CYCLON
5 CYCLON 10/40 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 1LT
6 CYCLON 10/40 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 4LT
ARAL
7 ARAL 10/40 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 1LT
8 ARAL 10/40 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 4LT